PRIORITY

 
  • transparentní a rozumné hospodaření
  • ohleduplný rozvoj naší čtvrti
  • vstřícnější sociální politika
  • konec heren
  • udržované a čisté chodníky
  • dostatek školek
  • … zkrátka radnice blízká občanům

(po kliknutí se zvětším)

PROGRAM

01. Budeme hospodařit s péčí řádného hospodáře. Pokud bude třeba něco prodat, prodáme to transparentně internetovou dražbou, aby bylo možné získat nejvyšší cenu. Podobně budou všechny zakázky dostupné na internetu, aby bylo možné je pořídit za cenu nejnižší. Do roka a do dne.

02. Ohleduplný rozvoj naší čtvrti. Praha 7 se musí rozvíjet. Ovšem ne tak, že budou růst předimenzované stavby arogantní ke svému okolí a likvidující okolní obchody a služby jako například Palác Stromovka nad Parkhotelem či plánovaná a od občanů zastavená stavba na rohu ulic Tusarova, Jateční a Komunardů nebo plánované zastavění Letné nazvané Letná Office Park. Naši odborníci z Letná sobě! i ostatní spolupracující architekti, urbanisté a historici umění zajistí, aby Městská část Praha 7 hájila zájem svých občanů a aby rozvoj Prahy 7 šel správným směrem. Veřejné diskuse k důležitým stavbám budou běžnou praxí. Nestane se, aby MČ Praha 7 souhlasila s úpravou územního plánu, aniž by proběhla veřejná debata s dotčenými občany. Do roka a do dne.

03. Vstřícnější sociální politika. Občané Prahy 7 se čas od času ocitnou v nouzi. Kritéria pro poskytnutí pomoci jsou nastavená tak, že jen málokomu se pomoci dostane. A tak odchází bez pomoci rodina s pěti dětmi, která se přišla optat na možnost bydlení, přestože se Rada MČ před půlrokem snažila prodat velký byt na Letné, který předtím zrekonstruovala. Do roka a do dne.

04. Konec heren. Spolupracovali jsme na referendu o zákazu heren v Praze 7 a do budoucna budeme bránit jejich návratu. Do roka a do dne.

05. Udržované a čisté chodníky. Nejviditelnější problém Prahy 7, kvůli kterému mnozí zvažují, zda v naší čtvrti setrvat. Chceme zavést kombinaci opatření – o úklid chodníků kolem bloků se budou starat konkrétní lidé, na které bude kontakt a kteří budou v ideálním případě v místě bydlet - budou se tudíž dívat kolem sebe a starat se o to, aby po sobě pokud možno všichni uklízeli; občané budou moci poslat sms a upozornit na potřebu úklidu; zjednodušíme povolování židliček a stolečků pro živnostníky, protože i ti budou dbát na větší čistotu; Do dvou let a do dne.

06. Dostatek školek. Zajistíme 120 míst ve školkách pro všechny tříleté a starší děti, které rodiče chtějí dát do školky. Podpoříme vznik lesních tříd. Zřídíme školku na Ortenově náměstí v místě, kde byla knihovna. Máme vytipované ještě dvě lokality, kde by mohla školka vyrůst. Pokud by se v mezičase na některé děti nedostalo, přispějeme rodině na soukromou školku či na jiné adekvátní řešení. Do dvou let a do dne.

07. Městská část vstřícná občanům. Zajistíme respekt k názorům občanů. Budeme zjišťovat názor občanů na záležitosti, které nebyly ve volebních programech. Ukončíme arogantní chování vůči občanům na jednání zastupitelstva. Změníme jednací řád, aby občané mohli přednést své dotazy na začátku jednání a dostali na ně odpovědi a aby dostali možnost přednostního projednání bodů, o které se zajímají. Internetový přenos jednání zastupitelstva již zajišťujeme a budeme v tom pokračovat. Do měsíce a do dne.

08. Nepředražená radnice. Případné nové sídlo Úřadu Městské části Praha 7 musí splňovat závazné rozhodnutí našeho referenda. Musí stát méně než 500 milionů i s DPH, musí na něj být vypsána architektonická soutěž, musí být dopravně dostupné a pořízení musí být ekonomicky výhodné. PRAHA 7 SOBĚ ale prosazuje, aby Úřad Městské části Praha 7 zůstal tam, kde je nyní. Budeme o tom aktivně jednat s majitelem budovy, kterým je Ministerstvo financí. Pokud to nebude možné, měla by radnice vyrůst na rozvojovém území Bubny-Zátory nebo nad Parkhotelem a do té doby by Praha 7 měla být v nájmu a na radnici šetřit, aby se pak nemusela zadlužit.

09. Konec papalášství politiků Prahy 7. Starosta a místostarostové nepotřebují automobily Škoda Superb. Hobulet budeme vydávat levněji. Snížíme počet placených radních. Zavedeme v radě i v zastupitelstvu hlasování po jménech a budeme zaznamenávat, jak kdo hlasoval. Nebudeme platit zastupitele coby lžiporadce, jak to dělá současná koalice ODS, ČSSD a KSČM. Nebudeme pořádat nepřístupná jednání a nepřístupné porady zastupitelstva. Skoncujeme s neveřejnými materiály na zastupitelstvu. Do tří měsíců a do dne.

10. Řádné hospodaření. Praha 7 má velmi nízké příjmy z bytů a nebytových prostor. Je to způsobeno neprůhlednou správou společnosti Sedmá ubytovací, častými rekonstrukcemi a neschopností pronajímat. Zajistíme nápravu tím, že budeme s majetkem Prahy 7 hospodařit se stejnou péčí, jakou věnujeme majetku svému. Do dvou let a do dne.

11. Zájem o chátrající historické budovy. Zajistíme střechy, abychom prodloužili životnost chátrajících budov, a budeme vyvíjet tlak na majitele, aby se o svůj majetek řádně starali. Praha 7 má velké množství industriálních památek. Je v tomto ohledu unikátní. Tuto jedinečnost je třeba chránit. Do měsíce a do dne.

12. Zajistíme bezbariérovost a bezpečnost Prahy 7. Zastávky tramvají a všechny chodníky musí být bezbariérové pro lidi s hendikepy, pro seniory a pro maminky s kočárky. Zaměříme se na nebezpečné přechody Dělnická/Komunardů, Komunardů/Ortenovo náměstí, Bubenská/Heřmanova, Veletržní/Františka Křížka, Veletržní/Bubenská, Dukelských hrdinů/Strojnická, Veverkova/Pplk. Sochora, Veletržní/Haškova. Vyzkoušíme dobrovolníky z řad seniorů, kteří by hlídali přechody nejen při cestě dětí do školy, ale i při jejich cestě ze školy, jako to funguje v některých jiných městech. Na každý nástupní ostrůvek tramvaje má vést přechod. Do pěti let a do dne.

13. Zavedeme víceleté financování neziskových organizací. Do dvou let a do dne.

14. Systematicky budeme pracovat na zvýšení počtu stromů v ulicích. Budeme identifikovat všechna místa, kde stromy byly a zpět je tam vracet. Do roka a do dne.

15. Čistota a klid v Letenských sadech a ve Stromovce. Budeme vyvíjet tlak na magistrát, aby nepovoloval příliš hlučné a příliš rozsáhlé akce. Budeme hlídat hluk ve Stromovce a v případě překračování limitů budeme rázně postupovat proti provozovatelům. Do měsíce a do dne.

16. Projektové oddělení pro dotace. Zavedeme projektové oddělení pro dotace z Evropské unie, Norských fondů a z ostatních potenciálních zdrojů. Do roka a do dne.

17. Podpora cyklistům. Ve většině menších ulic omezíme rychlost na 30 km v hodině a kde to bude bezpečné, povolíme vjezd cyklistům v protisměru. Například jde o ulice Jateční, Tusarova, Osadní, V Háji, Františka Křížka, Kamenická, Strojnická, Heřmanova, Na Výšinách, Na Vltavské na chodníku ohrožují cyklisté chodce, upravíme situaci, aby k tomu nedocházelo. Budeme usilovat o bezpečné spojení dolní a horní části Holešovic. Budeme se snažit, aby se cyklostezky neztrácely uprostřed křižovatek. Do tří let a do dne.

18. Pohyb psů a bezpečí dětí. Budeme vyžadovat zachovávání stávajících pravidel, aby se všichni cítili v Praze 7 bezpečně. Do tří měsíců a do dne.

19. Podpora podnikání. Zjednodušíme povolování předzahrádek pro podnikatele, kteří zachovávají noční klid. Nastavíme jasná pravidla pronajímání nebytových prostor, aby nájemci měli jistotu a současně aby byl co nejmenší prostor pro korupci při zajišťování oprav a při pronájmech. Chceme podporovat tradiční nákupní třídy – ulici Milady Horákové, Dukelských hrdinů a Komunardů zvýšeným čištěním a společnými akcemi živnostníků. Služby, které Praze 7 chybí, podpoříme časově omezenou slevou nájmu. Budeme dávat přednost smlouvám na dobu určitou, které podnikatelům dávají větší jistotu. Do tří let a do dne.

20. Delší intervaly na přechodech.
Pro chodce ve Veletržní, Argentinské. Po otevření tunelu Blanka budeme usilovat o co největší zklidnění ulic v Praze 7. Do dvou let a do dne.

21. Ukazatel odjezdu tramvají. Na křižovatce na Strossmayerově náměstí, aby lidé nemuseli postávat a riskantně přebíhat přes ulici. Do dvou let a do dne.

22. Zlidštění parkovacích zón. Budeme působit na magistrát hl. m. Prahy, aby byl tolerantní o víkendech a v době, kdy je kde zaparkovat. Do měsíce a do dne.

23. Rekonstrukce Šlechtovky. Vyvineme tlak na magistrát, ať Šlechtovku opraví a to tak, že bude po opravě přístupná a cenově dostupná pro širokou veřejnost. Do pěti let a do dne.

24. Vrácení dětského oddělení městské knihovny na Letnou. Zrušení pobočky dětské knihovny na Letné bylo velkou chybou. Na Letné je téměř pět škol a několik gymnázií. Tuto chybu napravíme, aby Praha 7 měla dvě pobočky. Do dvou let a do dne.

25. Zprovoznění letenského kolotoče. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem zprovozníme starý letenský kolotoč. Do pěti let a do dne.

26. Vrácení zvířátek za Zemědělské muzeum Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem vrátíme v rámci připravované rekonstrukce farmu domácích zvířat za muzeum. Do čtyř let a do dne.

27. Zřídíme přívoz od Holešovické tržnice na Štvanici. Chceme tím dát Dolním Holešovicím jejich „Stromovku“. Budeme usilovat o stavbu lávky. Do pěti let a do dne.

28. Více peněz přímo učitelkám a učitelům. Spíše než plošné financování vybavení je třeba ocenit dobré učitelky a učitele. Vybavení bez dobrých pedagogů je k ničemu. Dobří pedagogové jsou zárukou dobré výuky. Do roka a do dne.

29. Palác Stromovka. Uděláme vše pro to, aby nevzniklo obří nákupní centrum, které vysaje Holešovice a Letnou a zničí obchůdky ve svém okolí. Chceme menší obchod a památník těm, kteří byli z Prahy 7 odváženi v transportech ve válečných letech. Do sedmi let a do dne.

30. Bezbariérové zastávky a chodníky. Doplníme nájezdy na chodníky tam, kde chybí. Do čtyř let a do dne.

31. Ohleduplné čištění chodníků. Při čištění ulic budeme před odtažením kontaktovat majitele aut, kteří nám dají své kontakty. Do roka a do dne.

32. Holešovické nádraží a jeho okolí. Ve spolupráci s policií a odborníky budeme kontrolovat bezpečnost v okolí nádraží.

33. Betonárka v přístavu. Jsme pro okamžité ukončení činnosti betonárky, která i tím, že se v ní nakládá suť znepříjemňuje život celému okolí

34. Čistota. Budeme častěji vynášet kontejnery. Pochůzkáři budou sledovat jejich stav a operativně reagovat

 

VIZE

Dobré a otevřené město

Dobrý každodenní život v Praze 7

Praha 7 se stane dobrým místem k životu, bezpečným, inspirativním a rozmanitým městem, které si zakládá na svém jedinečném charakteru, kde staré harmonicky existuje vedle nového, od industriálních dolních Holešovic až po elegantní Letnou. Dobře ztvárněný a udržovaný městský prostor přitahuje nové obyvatele i investory a lidé v ulicích tvoří živé, pulsující město.

Dobré místo k bydlení

Praha 7 je a stále více bude atraktivní částí metropole. Je místem, kde vznikají nové věci materiální i duchovní, láká mladé lidi, rodiny, umělce i firmy. S rostoucím počtem obyvatel poroste také potřeba školek, škol, ale také denní péče pro seniory. Kvalitní veřejné školy jsou podstatnou součástí dobrého prostředí, protože školy jsou nejen vzdělávací instituce, ale slouží dnes jako komunitní centra, kde se odpoledne konají kroužky a kam si večer dospělí chodí zasportovat. Investice do školství a kultury se vrací nejlépe a velmi rychle – se spokojenými rodiči a s novou generací občanů Sedmičky. Investice do sociální oblasti, například pro ulehčení a zpestření života seniorů i těch, kteří se o ně starají, se vrací s věkově pestrým městem, kde paměť nemizí, ale předává se. Zisky se nedají ihned přepočítat na peníze, ale znamenají spokojené vzdělané obyvatele, kterým jejich prostředí, ať už se jedná o ulice nebo zelené plochy, není lhostejné.

Město musí disponovat také sociálními byty, nikoliv proto, aby tam celý život za výhodných podmínek žili stejní lidé, ale aby plnilo jednu ze svých funkcí, totiž nabídnout pomocnou ruku těm, kteří se ocitli v nouzi a lidem se zvláštními potřebami.

Praha 7 sobě se bude maximálně snažit, aby domy, veřejný prostor i městské krajinné prvky vznikaly na udržitelném základě, tj. aby byly brány v potaz nejen počáteční investice, ale i cena údržby. Zelené plochy by měly být navrženy tak, aby umožňovaly zdravý a aktivní život. Veřejný prostor by měl umožnit navazování sousedských vztahů.

Inkluzivní a bezpečné město

Pocit bezpečí máme pevně spojený s domovem. Cítit se bezpečně znamená cítit se doma. Bezpečnost nevzniká instalací více kamer, ale všímavostí a vzájemnou důvěrou. Zalidnění ulic obyvateli, sousedy i „přespolními“ funguje jako ten nejpřirozenější korektiv a prevence před kriminalitou (tj. vzájemné „hlídání se“ lidmi na ulicích). Předchází se tím nejen kriminalitě, ale znamená to samozřejmě i větší péči o okolí. (Pejskař nenechá svého psa kálet před očima druhých, aniž by vše po sobě uklidil.) Čili ne prvotní důraz na represe, ale otevřenost.

Respektování hlasu občanů a aktivní přispění obyvatel tam, kde se cítí být prospěšní (škola, sport,zeleň …) vytváří místo, kde občané nejen tvoří komunitu a aktivně se podílejí na jejím rozvoji, ale jsou ochotní investovat své úsilí i do vzájemné všímavosti a ohleduplnosti. Podpora slabých (děti, senioři, vozíčkáři, lidé v nouzi) ukazuje sílu města. Praha 7 musí být bezpečná ve dne i v noci, toho se dá dosáhnout nulovou tolerancí k prostředím, jako jsou například herny, které prokazatelně zvedají kriminalitu v místě. Dále budeme pracovat na revizi míst, která jsou nedostatečně osvětlená nebo opuštěná, správné využití veřejného osvětlení a správně navržená zeleň zvyšují přehlednost a bezpečnost veřejného prostoru.  

Praha 7 kulturní a zelená

Uspořádání města a kvalita veřejného prostoru má velký vliv na to, jak se lidé ve městě pohybují a jak využívají město ve volném čase. Praha 7 přátelská chodcům, cyklistům včetně dětí, přátelská kulturním a sportovním akcím organizovaným i neformálním vytváří podmínky pro pestrost městského života. Velké plochy zeleně vyžadují takové úpravy, aby usnadnily využití pro volnočasové aktivity, včetně klidných procházek. V ulicích je třeba aktivně hledat podmínky pro výsadbu vhodných stromů a úpravy veřejného prostoru tak, aby lákal k využití. (Ne všechny ulice, kde by si obyvatelé stromy přáli, jsou ale k výsadbě vhodné, někde je infrastruktura uložena takovým způsobem, že to výsadbu omezuje i znemožňuje, někde by to znamenalo významné omezení počtu parkovacích míst).Veřejné prostory mají být zároveň kvalitní i dobře udržovatelné.

Praha 7 v pohybu – rozvoj města

Praha 7 leží v těsné blízkosti centra. Má charakter rezidenční a odpočinkové městské krajiny. Nepatří do ní průmysl a velké obchodní a administrativní stavby. Praha 7 je z větší části stabilizované („hotové“) území. Přesto zde máme celou řadu rozvojových ploch. To znamená, že na území Prahy 7 se aktivně staví a stavět v nejbližší době bude. Čeká nás úprava nádraží Bubny, která propojí horní a dolní část Sedmičky. Připravuje se přestavba Holešovické tržnice. V okolí Vltavy se nachází hodně potenciálně zastavitelných ploch. Pro Prahu 7 může takto intenzivní stavební aktivita představovat obrovskou rozvojovou příležitost, ale i hrozbu, pokud tyto cenné lokality budou naplněny nevhodným objemem, měřítkem nebo způsobem využití. Jedinečnost Prahy 7 můžeme podpořit prostřednictvím takové architektury a urbanistických úprav, které přinesou do města nové kontexty a perspektivy, vytvoří městskou krajinu vysoké architektonické kvality, zároveň ale nezničí typický charakter našeho města a míst v něm. Zde je velký, v současnosti nevyužitý prostor pro vizi, kterou je třeba nabídnout občanům i potenciálním investorům a vlastníkům pozemků.

Jedním z nejdůležitějších bodů je obnova míst za pomoci drobných investic, zato s využitím dobrých nápadů a odborníků z oblasti urbanismu a krajinné architektury. Dobré nápady od vás a naše skupina odborníků z oblasti architektury, urbanismu a krajinné architektury, ale i např. sociologie, kteří budou pracovat na vizi Prahy 7 jsou možností, jak můžeme prostředí společně zlepšit. Investoři a developeři by v Praze 7 měli najít partnera, který ví, co chce a dokáže formulovat priority rozvoje města na několik let i několik desítek let dopředu.

Územní plánování a stavební činnost

Územní plán má být srozumitelný a město ho má vytvářet obezřetně, s ohledem na své krátkodobé i dlouhodobé priority, které musí ale nejdříve mít, nesmí mu chybět představa a plán rozvoje pro příštích 5,10,20 let. Územní plán, který pořizuje Magistrát hlavního města Prahy pro celé město, stanoví základní podmínky na využití území. Praha 7 však musí mít svoji vizi (která může být zpracována např. jako tzv. Regulační plán nebo která vzejde z urbanistických soutěží), která stanoví podrobnější podmínky pro zástavbu (konkrétní podmínky pro danou lokalitu).

Plán (ať už územní nebo regulační) má být konsensem a vznikat za účasti, nikoliv strpění veřejnosti, zároveň ale bez slepoty k vlastnické struktuře pozemků. Dobře udělaný plán je dohoda, jakým směrem a za jakých podmínek se celé území Prahy 7 i jednotlivé části budou vyvíjet. Stavební úřad je nejen zprostředkovatelem pravidel, ale také facilitátorem. Otevřená komunikace, jasné priority rozvoje, jasná pravidla a v rámci kvalitního rozhodnutí rychlé vyřízení stavebních záležitostí eliminují jejich obcházení. Investoři a developeři nejsou nepřátelé, ale ti, kdo chtějí zhodnotit své pozemky a investovat své peníze. Otevřená diskuse a nepředpojatý přístup, zároveň s jasně definovanými a vyjádřenými prioritami obce a pravidly, vede ve městech jako je například Kodaň nebo Paříž k WIN-WIN strategii, kde z rozvoje a investic získává prospěch investor i město.

Zaměstnanost a pracovní příležitostí

Záleží nám na tom, aby rostly pracovní příležitosti v Praze 7, aby se nestala jen pěkným místem k bydlení, ze kterého se za prací vyjíždí. Město nemůže samo vytvořit tisíce pracovních míst, má ale nástroje, kterými lze jejich vznik podpořit. A konečně, město se jako místo vhodné pro podnikání má chovat i prezentovat.

Radnice pro občany

Elektronizovaná radnice, většina materiálů snadno přístupná na přehledných webových stránkách, transparentní výběrová řízení.

Neplýtvání veřejnými prostředky, otevřenost novým technologiím a zdrojům energie.

Účast veřejnosti na rozhodování radnice – participační workshopy.

Radnice bude hájit zájmy občanů pomocí tzv. měkkých a trvdých nástrojů:

„Měkké“ nástroje:

Více předzahrádek (dojednat s TSK, odpouštět poplatky za zábor), kavárny, restaurace a bary nejsou nepřátelé, naopak pomáhají udržovat život na ulicích.

Pronajímat městské nebytové prostory přednostně nájemcům, kteří poskytují veřejnou službu. Jejich aktivita je veřejná (veřejně prospěšná). Pronájem nebytových prostor jako aktivní nástroj pro utváření podoby městské části, udržení občanské vybavenosti a zajímavých aktivit (nejen)pro rezidenty.

Dbát na podobu veřejného prostoru (tlačit nájemce ke vkusným řešením, ne jako run-czech na Milady Horákové – nejkrásnější obchodní prostory jsou olepené a zabedněné nevzhlednou komerční grafikou).

Podporovat (administrativně – jednoduchý bezplatný zábor atp., grantově i jinak) aktivity vedoucí k oživení místa – cyklojízda, sousedské slavnosti atd. v míře která nepřetíží obyvatele a městskou část jako se to stalo u Olympijského parku. Podpora občanských aktivit typu komunitní zahrady, farmářské trhy atd. (neklást administrativní překážky, symbolický pronájem pozemků atd.)

Vytipovat místa, kde stojí za zvážení úprava dopravního provozu tak, aby auta zpomalila a mohla se pohodlně a bezpečně promísit s chodci – typicky prostranství před kinem Oko – může být malým náměstím.

Zavést po vzoru Karlína zónu 30 km v hodině v obytných částech a povolit vjezd cyklistů v protisměru v jednosměrných ulicích. Cyklistika ne jako sport, ale jako dopravní prostředek.

Nepodporovat a nepovolovat monstr-akce na nevhodných územích. Olympijský park je i přes svou vysokou návštěvu – spíše právě proto – prohrou. Kromě neúměrné dopravní zátěže po celou dobu a zejména o víkendech na měsíc a půl se privatizoval veřejný prostor. Letenský park je park – průchozí území, kam takováto akce nepatří – patří například na Výstaviště. Tedy zamezit privatizaci veřejného prostoru.

Rozlišovat mezi komerčním a neziskovým. První za jasně daných podmínek omezovat a nechat si zaplatit, druhé aktivně podporovat.

Jediná vysoká škola na území MČ je AVU – již ze své podstaty otevřená a kreativní škola – využít její potenciál AVU ke spolupráci na oživení čtvrti (performativní umění v ulicích, dočasné sochařské výstavy v parcích apod.)

ARCHIP – využít potenciál, studentské projekty

Spolupracovat s muzejními institucemi (NTM, NZM, NG – Veletržní palác) – P7 jako místo kultury, odpočinku a poznání.

Poznání historie čtvrti – německý a židovský živel – transporty, odsun – památník, infostezka, infostředisko, ... Najít a podporovat zajímavý projekt v této oblasti.

„Tvrdé“ nástroje:

S investory staveb ve čtvrti jednat o podobě uličního parteru plánovaných staveb. Aktivně vstupovat do stavebních řízení a při tvorbě územního plánu. Nejít vždy na ruku investorům, kteří se snaží o co největší a nejkomerčnější využití staveb. Aktivně utvářet podmínky, hájit zájmy občanů, aby nevznikaly do sebe obrácené budovy s nulovou komunikací s ulicí, ale naopak, aby v parteru byly obchodní prostory otevřené ke kolemjdoucím.

Nepovolovat gigantická obchodní centra vysávající lidi z ulic. Ulice pak budou sloužit pouze jako místa k parkování aut, se všemi negativy - viz výše. Takové projekty patří na okraj měst a ne do rezidenčních čtvrtí. Navíc koncentrace velkých obchodních center bude na P7 a okolí neúměrná.

Kontrola dodržování pravidel ze strany majitelů psů. Koupí psa přijímám zodpovědnost za to, že po něm budu uklízet.

Dlažba na chodnících – moč se vsákne mezerami mezi kostkami. Na asfaltu zůstává.

Navýšení peněz na úklid – zametání, vysávání a kropení chodníků.

Uklízet ulice pravidelně, nejen během blokového čištění. Jde to mnohde jinde ve světě, půjde to i u nás.

Změna parkovacího režimu v zónách – smíšené jako v Berlíně, ve Vídni. Ale jen tam, kde je to možné – kde je řidší počet aut rezidentů.

Žádat po investorech obchodních center podzemní parkování pro rezidenty. Dávat si to jako podmínku. Čím více parkovacích míst tam, tím méně je jich potřeba v ulicích. Umožní pak ubírání parkovacích míst v ulicích ve prospěch širších chodníků a zón bez automobilů. V současné době se stavbou obchodních center naopak parkovací místa bez kompenzace ubírají jako plánovaný Palác Stromovka.