PROGRAM 2014-2018 (archiv)

 

PROGRAM 2018-2022

TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÁ RADNICE

Udržíme radnici vstřícnou, transparentní a řádně hospodařící.

 

ROZKVĚT VEŘEJNÉHO PROSTORU

Štvanice – zasadíme se o realizaci již schváleného projektu revitalizace ostrova.

Budeme pokračovat ve výsadbě stromů ve vytipovaných lokalitách a v renovaci uliční zeleně (400 stromů jsme již vysadili).

Domluvíme přechod přes koleje na Bubenském nádraží mezi ulicí Dělnickou a Veletržní.

Zařídíme lávku na Holešovickou kosu a ve spolupráci s magistrátem realizaci lávky z Holešovické tržnice do Karlína.

Zasadíme se o Libeňský most v původní šířce a vybudování provizorního mostu pro zajištění náhradní trasy.

Budeme pokračovat v instalaci pítek a mlžítek.

Zástavba rozvojového území Bubny – budeme pokračovat v tlaku na magistrát, aby připravil kvalitní studii preferující bytovou výstavbu.

Budeme usilovat, aby Hlavní město Praha uskutečnilo kultivaci Bubenského nábřeží (realizace již schváleného projektu) a Holešovického nábřeží.

Zajistíme průchod za stadionem Sparty (pokračování ulice nad Královskou oborou s vyústěním do ulice U Vorlíků).

Upravíme zelenou plochu u školky na rohu U Pergamenky a Na Maninách.

Zrevitalizujeme park v Rajské ulici.

Opravíme další chodníky v ulicích, např. Janovského, Dělnické, Ovenecké, Antonínské

Zrevitalizujeme veřejný prostor ulic Plynární, Ovenecká, Janovského a stanic metra Vltavská a Nádraží Holešovice (ve spolupráci s TSK a DPP).

Ve spolupráci s Hlavním městem Prahou budeme pokračovat v úpravách přechodů a tramvajových zastávek na bezbariérové – Čechův most, Výstaviště, Maniny, Kamenická.

Vybudujeme park v ulici U Vody včetně cyklostezky.

Budeme od investorů stavebních projektů nadále požadovat, aby se finančně podíleli na rozvoji městské části (chodníky, školy, školky).

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST, SENIOŘI, MLÁDEŽ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Zajistíme přímé autobusové bezbariérové spojení Prahy 7 s Nemocnicí Na Bulovce.

Vytvoříme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Rozšíříme lékařskou a ošetřovatelskou péči v domácím prostředí u osob s výrazněji sníženou soběstačností.

Budeme podporovat dostupnost hospicové péče na území Prahy 7.

Budeme pokračovat v podpoře kurzů pro seniory a zachováme rozsah stávající kulturní nabídky pro tuto skupinu obyvatel - pravidelná seniorská taneční odpoledne, výlety, přednášky a další volnočasové aktivit.

Nabídku Klubu seniorů rozšíříme o další slevy a speciální akce.

Rozšíříme systematickou nabídku doučování pro děti ze všech základních škol.

Zlepšíme nabídku finančně dostupných volnočasových aktivit pro starší děti.

Budeme jednat s magistrátem o vybudování nového domu pro seniory na pozemku městské části (roh Za papírnou / Železničářů).

Podpoříme lepší využívání technologií v domácí péči o seniory a lidi se zdravotním postižením.

Zavedeme systematickou podporu lidí, kteří pečují o své blízké – kurzy, poradenství aj.

 

KULTURA

Dále budeme rozvíjet spolupráci s místními kulturními aktéry na projektu čtvrti kultury a umění - Art District 7.

Zlepšíme navigaci k významným bodům ve čtvrti.

V návaznosti na nové webové stránky městské části zavedeme elektronický systém přijímání žádostí o dotace a granty.

Budeme od magistrátu požadovat zachování stávající kulturní nabídky v Holešovické tržnici a její doplnění na základě transparentní soutěže.

Ve spolupráci s Akademií výtvarných umění budeme usilovat o umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru a budeme pečovat o stávající díla

Budeme od magistrátu požadovat, aby opravil a maximálně zpřístupnil občanům Prahy Holešovickou tržnici a Výstaviště.

Výlohy a vstupní halu v rekonstruované budově Polikliniky Praha 7 přeměníme v galerii věnovanou mladým umělcům.

Budeme pokračovat v podpoře komunitních akcí prostřednictvím individuálních dotací a společné propagace.

 

MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI

Dokončíme novou radnici v ulici U Průhonu.

Vybudujeme malometrážní byty v dosud neobyvatelném domě Dobrovského 19.

Po rekonstrukci znovu otevřeme mateřskou školu v ulici U Průhonu.

Provedeme revitalizaci domu s pediatrií a rehabilitací v domě Dukelských hrdinů 1.

Budeme investovat do údržby a obnovy bytového fondu – U Uranie 5, Přístavní 44.

 

DOPRAVA

Zasadíme se o takovou opravu Hlávkova mostu, která co nejméně ovlivní dopravu a přístupnost Prahy 7

S investory kancelářských a obchodních projektů (developery) budeme i nadále uzavírat dohody o parkování pro rezidenty mimo provozní dobu, podobně jako v případě OC Letná, kde bude k dispozici 150 míst za 20,- Kč/noc.

Vytvoříme další parkovací místa na parkovišti v Jankovcově ulici

Nechceme les zbytečných dopravních značek: kde je to možné, odstraníme je nebo zmenšíme.

Nechceme aleje zbytečných sloupů: kde je to možné (např. u Tržnice), ve spolupráci s Dopravním podnikem sloučíme sloupy pro tramvajové troleje se sloupy veřejného osvětlení.

Budeme od magistrátu požadovat tramvaje jezdící s dvěma vozy na všech denních spojích.

Budeme usilovat o obnovu přímého tramvajového spojení z Výstaviště na Letnou.

 

ŠKOLSTVÍ

Otevřeme lesní mateřské školy při ZŠ Umělecká a v drážním domku u trati ve Stromovce.

Otevřeme dětskou skupinu v ulici Varhulíkové (souběžně s vybudováním parku) a v budově Maroldova panoramatu

Rozšíříme kapacity budovy ZŠ Letohradská půdní vestavbou.

Dokončíme opravy střechy ZŠ TGM na Ortenově náměstí včetně půdní vestavby.

Po vzniku nové budovy Bratrské ZŠ rozšíříme o pět tříd kapacity ve stávající škole v Rajské ulici.

Otevřeme mateřské školy v ulici Na Výšinách a v dokončované budově VISONARY (ul. Železničářů).

Opravíme hřiště u školy na Ortenově náměstí.

Provedeme zateplení MŠ Na Ortenově náměstí.

Nabídneme základním školám jednotnou softwarovou platformu pro komunikaci s rodiči.

 

DALŠÍ

Rozšíříme možnosti participativního rozpočtování.

 

PROGRAM 2014-2018 (archiv)