Bytový komplex Tusarova-Komunardů-Jateční plánovaný společností Bau-invest project a.s. aneb občanská bitva o meandr

První zmínka o tomto projektu (Vizualizace - lehce zkreslené, aby nevyzněla předimenzovanost a křiklavé porušení vyhláškou daných odstupových vzdáleností, zejména pak na rohu Tusarova 35) se objevuje v roce 2004, kdy se k tomuto projektu vyjadřoval sbor expertů Národního památkového ústavu (viz Názor_sboru_expertu, 3. bod programu) a ve shodě s míněním občanů Prahy 7 jej z mnoha hledisek považuje za nepřijatelný. Jiného názoru je ovšem doposud úřadující starosta a radní Prahy 7, kteří v r. 2011 otevřeli projektu cestu a usnesli se, že požadují koeficient zeleně 0.35. Záhy poslal zástupce developera panu starostovi Markovi Ječménkovi dopis s vysvětlením, že koeficientu 0.35 nelze u projektu dosáhnout, protože plánovaný koeficient je totiž pouze 0.25. Radní tedy revokovali původní rozhodnutí a usnesli se promptně na koeficientu 0.25 umožňujícímu ještě větší zastavění parcely. Poté proběhlo zjišťovací řízení, a to ve dvou kolech: napoprvé byly dotčené orgány vesměs proti, ovšem po “úpravách projektu“, které nic podstatného nezměnily, byla vydána překvapivě kladná stanoviska (odkaz).

V srpnu 2012 se občané poprvé setkali tváří v tvář se zhotoviteli díla, když se okolní ulice po řadu dnů ztrácely v mračnech stavebního prachu, která se ničím neomezována šířila z probíhající demolice stávajících nízkých průmyslových objektů, které vytvářely pro Holešovice tak typický a jedinečný ráz postindustriálního urbanismu (viz Postup demolice). Právě do této chvíle spadá počátek občanské aktivity, která si kladla za cíl nepřipustit znehodnocení lokality a poškození životní pohody a majetků v ní se nacházejících a která již dávno přerostla rámec úzce regionálního významu.

První reakcí sousedů předmětné lokality bylo tehdy zděšení nad plánovanou stavbou, následoval pocit bezmoci a rezignace založený na zkušenosti s českým právním prostředím. Naštěstí jsem se v oněch srpnových dnech díky úsilí o kontakt s obyvateli okolních domů setkal s panem Milanem Kovaříkem, který nesdílel většinový názor, že „kmotři rozhodli a bezpáteřní či zbabělí koaliční politikové servilně otevřeli dveře a dali razítka, a tudíž jsme my lidé-občané-voliči zcela bezbraní“. Díky jeho spolupráci a neutuchajícímu optimismu jsme brzy sesbírali asi 140 podpisů obyvatel okolí pod petici za odmítnutí tohoto projektu, která shrnovala hlavní negativa, se kterými se rezidenti nechtěli smířit (Petice). Rozeslali jsme řadu stížností na nejrůznější státní instituce, které jsme žádali v danou chvíli především o okamžitou nápravu hygienicky nepřijtelného stavu prostředí v místě demolice. Po dlouhou dobu jsme byli oběťmi pověstného úřednického “ping-pongu“, kdy každý dotázaný úředník naznačil pochopení, ale vzápětí vyjádřil politování nad vlastní nekompetentností k řešení situace a odkázal na úplně jiný úřad, kde se situace opakovala.

Výrazný zlom přinesl až následující měsíc září. Bau Invest totiž pokračoval v povolené demolici zástavby i na “místech, kde nic před tím nestálo“, jak v reportáži pro ČT věnované této -již černé -stavbě trefně prohlásil zástupce OVÚR Prahy 7 Ing. Chour (viz 1. reportáž). Tato aktivita zajistila zájem médií, a tím si vynutila i pozornost úřadů. Developer dostal zákaz pokračovat nad rámec povolené demolice. Tento zákaz ovšem ignoroval, takže i v den ústního jednání při územním řízení výkopové práce pokračovaly. Ústní jednání se proměnilo spíše v manifestaci občanského odporu s masovou účastí stavbou dotčených lidí. Zástupci developera se pokusili obhajovat smysluplnost projektu a popírat jeho negativní dopad, načež byli vypískáni. Na chodbě radnice mi jeden ze zástupců Bau Investu na svoji obhajobu sdělil, že to byli zastupitelé Prahy 7, kteří si tento projekt vybrali. Tato informace letmo sdělená měla ovšem velký význam, neboť jsme díky ní brzy zjistili, že v zákulisí byla tato věc některými zastupiteli nadstandardně prosazována, a to i nevybíravými metodami.

Následovala další reportáž (viz 2. reportáž) o počínání developera. Na konci roku pak 2012 bylo zamítnuto umístění stavby na základě nedodržení odstupových vzdáleností (viz 1. zamítavé rozhodnutí OVÚR), kvůli kterým žádal Bau Invest o výjimku, na kterou neměl ovšem právní nárok a jejíž poskytnutí by zjevně poškodilo řadu obyvatel v sousedství.

Proti tomuto zamítnutí se Bau Invest odvolal (viz 1. odvolání), změnil taktiku a začal tvrdit, že výjimku nepotřebuje, protože zastavuje “proluku“, na kterou se zachování odstupových vzdáleností mezi stavbami dle vyhlášky 26 nevztahuje. Díky vágní definici proluky v zákoně je bohužel zneužití tohoto termínu více než snadné a je tudíž v kompetenci stavebních úřadů rozhodnout, zda se v jednotlivých nejasných případech o proluku jedná čili nic.

Celá kauza přešla k posouzení na MHM, kde ji tehdy ing. Jakoubková doplnila o vyjádření (viz Bytový komplex ROZ OST MHMP Jakoubkovázpochybňující argumentaci OVÚR Prahy 7, že nejde o proluku, čímž dala zapravdu developerovi, a celou věc vrátila k přehodnocení na Prahu 7 (viz 3. reportáž)

Mezitím ovšem došlo k průlomové události v Brně (odkaz), kde velmi podobný spor byl rozhodnut rozšířeným senátem NSS nad všechna očekávání proobčansky a v souladu se zdravým rozumem. Judikát tam vytvořený totiž neumožňuje vyloučit veřejnost z provádění úprav územního plánu, což byl hlavní nástroj při tzv. “rozvoji“ aglomerací. Městský soud v Praze, na který jsme se v zastoupení JUDr. Kužvarta obrátili, rozhodl o zrušení úpravy územního plánu (odkaz) provedené v předmětné lokalitě Holešovic v r. 2011 MHM a signované Ing. Cvetlerovou (která se mimochodem opět vrátila pod taktovkou primátora Hudečka do funkce, a to od srpna 2013). Krátce poté OVÚR Prahy 7 zamítl podruhé umístění stavby, a to nezávisle na zmíněném rozsudku (viz 2. zamítavé rozhodnutí OVÚR). To přimělo Bau-Invest se opět odvolat a nařknout úředníky z OVÚR Prahy 7 z podjatosti a šikanózních praktik (viz odkaz).

 

Věc se zdála po více než roce a půl u konce, avšak nebyla. Na rozhodnutí městského soudu byla totiž podána kasační stížnost (odkaz), a to jak developerem, tak magistrátem. Bau Invest byl ihned soudem odmítnut, neboť neměl nárok zasahovat do sporu, ke kterému se ve stanovené lhůtě nepřihlásil, avšak magistrátní stížnost na proobčanský soudní verdikt sestavená JUDr. Nováčkem a signovaná primátorem Hudečkem, byla zarážející ranou pod pás, která ostře kontrastuje s  mediálním obrazem pana primátora Hudečka. K této stížnosti jsem nemlčel a zaslal panu primátorovi otevřený dopis (viz 1. dopis primátorovi). Vznikla další reportáž pro ČT (viz 4. reportáž)), ve které pan primátor obhajuje svůj postup. K jeho argumentům jsem se vyjádřil ve druhém otevřeném dopisu (viz 2. dopis primátorovi). Nyní očekáváme rozhodnutí kasačního soudu.

V této chvíli je před námi zjevně ještě mnoho úsilí, než budeme moci říci, že tato nemilá záležitost je (nepochybně jen dočasně) vyřešena a nám “holešovickým“ a naší čtvrti nehrozí bezprostřední nebezpečí ze strany tohoto předimenzovaného projektu.

Mgr. Ondřej Marek Praha 7 Sobě a OS Holešovice sobě

Další materiály:

 1. reportáž:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/198605-mrakodrapy-v-holesovicich-urad-jde-pry-na-ruku-developerovi/

2. reportáž:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/200014-holesovice-zastavily-cernou-stavbu-vezaku-ne-nadlouho-boji-se-mistni/uku-developerovi/

3. reportáž:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/213411058230047/obsah/292929-boj-s-developerem-v-holesovicich

4. reportáž:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/214411000140226-udalosti-v-regionech/obsah/310651-kasacni-stiznost-kvuli-upravam-uzemniho-planu

zjišťovací řízení: http://www.praha7.cz/13826_ZAVER-ZJISTOVACIHO-RIZENI-Bytovy-komplex-Jatecni-Komunardu-Tusarova-Praha-Holesovice

1. zamítavé rozhodnutí OVÚR: http://www.praha7.cz/14601_ROZHODNUTI-Bytovy-komplex-Jatecni-Komunardu-Tusarova-Praha-7

2. zamítavé rozhodnutí OVÚR: http://www.praha7.cz/16147_ROZHODNUTI-Bytovy-komplex-Jatecni-Komunardu-Tusarova-Praha-7

Fotogalerie:

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Praha 7 Sobě vedla jen takovou kampaň, na kterou jí občané přispěli. Prohlédněte si náš transparentní účet 2400336020/2010. Děkujeme!

KONTAKTY

Jan Čižinský
+420 774 828 345
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.facebook.com/praha7sobe